Online referenčna služba

PDF

Predstavljeni so vtisi s predkonference Digital Reference, ki je potekala v Atlanti v povezavi z letno konferenco ALA 2002. Online referenčna služba se je v zadnjih letih v ameriških knjižnicah že močno uveljavila, počasi pa prodira tudi v Evropo. Na Danskem deluje od oktobra 1999 Net Librarian kot pilotski projekt treh splošnih knjižnic. V novembru 2001 se je v referenčno službo QuestionPoint, ki jo organizirata in ponujata Kongresna knjižnica in OCLC, vključil IZUM, ki razmišlja o organiziranju podobne službe v okviru sistema COBISS.SI.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0234069
31. 12. 2002
/
Share This