Pomen informacijske tehnologije kot dejavnik učenja

PDF

Informacijska tehnologija postaja vse pomembnejši dejavnik učenja, še posebej v okviru vseživljenjskega izobraževanja. Najbolj je to vidno pri izobraževanju na daljavo, vendar je splet vstopil tudi v tradicionalno šolo in vpliva na spreminjanje dosedanje pedagoške komunikacije. Učitelji ne morejo več vzdrževati ločenega šolskega informacijskega prostora, ker se le-ta neizogibno integrira v javno informacijsko sfero. Na tej osnovi se poraja spletna pedagogika (»webagogika«, tj. veščina in poznavanje uporabljanja mrežne tehnologije, vključno s svetovnim spletom in elektronsko pošto za podporo poučevanju in učenju), v kateri je klasična pedagoška odličnost podprta z informacijsko tehnologijo. Tako je zgrajen hibridni model poučevanja. Prehod v informacijsko družbo postavlja šolo pred velike izzive, ki terjajo izrazito inovativnost, obenem pa kontinuum najboljših pedagoških praks.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0212040
30. 6. 2002
/
Share This