Spletno učenje v skupnosti COBISS.SI

PDF

IZUM v svojem poslanstvu v slovenskem knjižničnem prostoru pripisuje izobraževanju velik pomen. V današnjem informacijsko tehnološkem načinu življenja e-izobraževanje s svojimi spletnimi dostopi do vsebin še dodatno izboljšuje in izpopolnjuje informacijsko pismenost in s tem bistveno prispeva k dvigu kvalitete vseživljenjskega učenja kot temeljne človekove pravice. IZUM in knjižnice ponujajo svojim uporabnikom dostop do različnih informacijskih servisov. Zato IZUM za uporabo le-teh v okviru svojega programa izobraževanja že vrsto let izvaja tudi brezplačne spletne tečaje za knjižničarje, profesorje, raziskovalce, študente, dijake, uporabnike knjižnic in zaposlene v različnih institucijah. V članku so predstavljeni spletno učenje v IZUM-u, struktura in vsebina spletnih tečajev, uporabljeno orodje za spletno učenje, prednosti takšnega načina učenja in analiza izvedenih spletnih tečajev v obdobju od začetka vpeljave spletnega učenja v IZUM-u leta 2005 do konca leta 2015.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1602070
31. 12. 2016
/
Share This