Razvoj splošnega geslovnika COBISS.SI

PDF

Projekt Splošni geslovnik COBISS.SI (SGC) traja že od leta 2000. Pri njem sodelujejo Institut informacijskih znanosti (IZUM) in šest osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC-ev). Cilja projekta sta: priprava enotnega dvojezičnega slovensko-angleškega splošnega kontroliranega slovarja za sistem COBISS.SI ter istočasno izgradnja ustrezne normativne baze podatkov za predmetne oznake. Projekt je predstavljen predvsem z vidika redakcije. Opisane so tudi glavne značilnosti geslovnika SGC.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0604224
31. 12. 2006
/
Share This