Semantički web – ideja i tehnologije

PDF

Semantički web je tehnologija koja će možda imati ključnu ulogu u razvoju informatike u narednim godinama. Na sličan način na koji je klasični web učinio dokumente i multimedijski sadržaj dostupnim čoveku, semantički web bi trebalo da najrazličitije podatke učini dostupnim različitim softverskim komponentama, da bi se tako otklonili neki nedostaci i proširilo polje primene weba. U članku se objašnjava zašto se u okviru tehnologija postojećeg weba ne mogu postići navedeni ciljevi i daje se prikaz principa i najvažnijih tehnologija na kojima se zasniva semantički web.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0912012
30. 6. 2009
/
Share This