Snovanje spletnih strani in spletov

PDF

Prispevek obravnava snovanje spletov in nekatere elemente procesa, ki vodijo do spleta, kakršnega odložimo na spletni strežnik. Obravnavani so: vsebinski in organizacijski vidik spleta, opremljanje spleta s pregledom vsebin in iskalnim strojem, implementacija spleta in povezovanje spletov. Posebej je obravnavano snovanje spletnih strani, elementi njihove grafične podobe, označevalni jeziki za zapis vsebin, multimedijski formati in prehod iz zasnove spletne strani v formalni zapis za brskalnik. Obravnavani so nekateri vidiki vzdrževanja in dopolnjevanja spleta.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 6. 2001
/
Share This