Technical Communicator ali težave s prevzemanjem terminologije: še o tvorbi in izposojanju terminologije, o mešanju jezikov, sodobni lingui franci in ambivalentnem odnosu do tujk

PDF

S primerjavo med vnosi v različnih slovarjih prikazuje članek na primeru strokovnega termina technical communicator problem pomenskih premikov besed v posameznih jezikih , kar otežuje uvažanje oz. prevod teh terminov. Predstavljena je pomembnost opazovanja gibanja tujk in izposojenk v posameznih jezikih, nesmiselnost jezikovnega purizma za vsako ceno ter vloga pojava linguae francae, ki jo je danes že prevzela ameriška angleščina.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 1999
/
Share This