Vojaške knjižnice v Sloveniji

PDF

V članku smo želeli prikazati organizacijo vojaških knjižnic v Sloveniji. Da bi spoznali ureditev vojaških knjižnic v Sloveniji, smo analizirali literaturo in si nekatere knjižnice tudi ogledali. V Sloveniji je 12 vojašnic, ki imajo organizirano knjižnično zbirko. Velika večina vojaških knjižnic je šele v razvoju, so pa tudi izjeme. Za nekatere enote skrbi lokalna splošna knjižnica, v drugih pa kar vojaki, ki pa nimajo ustreznega znanja za kakovostno delo v knjižnici. Skupna lastnost vseh vojaških knjižnic je, da zbirajo leposlovno gradivo, ki ga vojaki prebirajo v prostem času. V nadaljevanju smo želeli preučiti tudi postavitev gradiva v vojaških knjižnicah.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1001025
30. 6. 2010
/
Share This