Zadovoljstvo uporabnikov sodobne informacijske tehnologije

PDF

Razvoj in uporaba sodobne IT (informacijske tehnologije) močno spreminjata način dela in življenja posameznikov, poslovnih sistemov in družbe nasploh. Prispevek analizira nekatere pomembnejše dejavnike kakovosti storitev informacijske dejavnosti in zadovoljstva uporabnikov glede na čimbolj uspešno in učinkovito izrabo vseh priložnosti, ki jih IT ponuja.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0234082
31. 12. 2002
/
Share This