Zbiranje in katalogizacija virov z interneta

PDF

Razmah interneta kot novega informacijskega medija postavlja knjižnice pred zahtevne naloge, ker gre za izjemne količine virov (ne le za ocean, ampak za vesolje) in ker je treba obvladati mnoge novosti informacijske tehnologije. Vsakršno omahovanje knjižnic s tem v zvezi le še povečuje probleme, zato poteka v svetu vrsta projektov, pri katerih bi se lahko vsi učili. Knjižnice se morajo usposobiti za zbiranje in izbiranje virov s svetovnega spleta, pri čemer so izkušnje z razvijanjem zbirk tradicionalnega knjižničnega gradiva le delno uporabne, saj pri elektronskih virih nastopa drugačna taksonomija. Znatne dopolnitve so potrebne tudi v pravilih in postopkih katalogizacije.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 1998
/
Share This