Deseta konferenca COBISS in SICRIS

V dneh 28. in 29. novembra 2000 smo ze desetič organizirali konferenco uporabnikov, ki se tokrat ni nanašala le na sistem COBISS, ampak tudi na nov servis SICRIS. Srečanje je s tem postalo tudi precej bolj množično in tematsko razčlenjeno in je prvič trajalo dva cela dneva.

H globalnemu dostopu do bibliografskih informacij: zbližujoči se vzorci, nove paradigme

Članek obravnava univerzalno bibliografsko kontrolo in prikazuje modele organiziranja informacij z vidika njihove konceptualnosti in zgodovine. Podan je pregled treh skupin ciljev knjižničnih katalogov in načinov uresničevanja postavljenih ciljev od preloma 20. stoletja naprej. Posebej pa so obravnavane teme, ki se nanašajo na kompatibilnost obstoječih meta podatkov, normizacijo značnic in vzajemnost kataložnih zapisov na mednarodni ravni.

Poti do konsistentnih katalogizacijskih pravil

V prispevku je prikazana problematika katalogizacijskih pravil, ki se uporabljajo v okviru sistema vzajemne katalogizacije COBISS na področju Slovenije. Zastarelost katalogizacijskih pravil (PPIAK in AIK), nedokumentiranost dopolnitev, sprememb in katalogizacijske prakse v obdobju zadnjih 14 let povzroča v času hitrih tehnoloških sprememb vedno več težav v procesu razvoja in delovanja COBISS-a.

Priprava enotnega geslovnika za sistem COBISS

Področni informacijski centri za biomedicino, biotehniko, družboslovje, humanistiko, naravoslovje in tehniko so v okviru svojih pogodbenih obveznosti z Ministrstvom za znanost in tehnologijo sprejeli tudi nalogo za pripravo splošnega enotnega geslovnika za sistem COBISS. Kot osnova za pripravo geslovnika je bil po usklajevanjih med centri izbran seznam Sears.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: