Poti do konsistentnih katalogizacijskih pravil

PDF

V prispevku je prikazana problematika katalogizacijskih pravil, ki se uporabljajo v okviru sistema vzajemne katalogizacije COBISS na področju Slovenije. Zastarelost katalogizacijskih pravil (PPIAK in AIK), nedokumentiranost dopolnitev, sprememb in katalogizacijske prakse v obdobju zadnjih 14 let povzroča v času hitrih tehnoloških sprememb vedno več težav v procesu razvoja in delovanja COBISS-a. Na primeru postopkov revizije 2. izdaje Anglo-ameriških katalogizacijskih pravil je podana tudi primerjava, kako se razvoja in vzdrževanja katalogizacijskih pravil lotevajo v bibliotekarsko najrazvitejših okoljih. Za razliko od Slovenije, kjer strokovnih rasprav o problemih katalogizacije skorajda ni, v razvitih okoljih pri pripravi katalogizacijskih pravil sodelujejo številne institucije, različna delovna telesa združenj knjižnic ter bibliotekarski in informacijski strokovnjaki posamezniki. Iz tega izhaja ugotovitev, da bi bil prevzem in priredba AACR2 za Slovenijo najhitrejša in najracionalnejša pot do konsistentnih katalogizacijskih pravil.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 2000
/
Share This