Priprava enotnega geslovnika za sistem COBISS

PDF

Področni informacijski centri za biomedicino, biotehniko, družboslovje, humanistiko, naravoslovje in tehniko so v okviru svojih pogodbenih obveznosti z Ministrstvom za znanost in tehnologijo sprejeli tudi nalogo za pripravo splošnega enotnega geslovnika za sistem COBISS. Kot osnova za pripravo geslovnika je bil po usklajevanjih med centri izbran seznam Sears. Prispevek obravnava primerjavo med seznamom Sears in Library of Congress Subject Headings (LCSH), prednosti in pomanjkljivosti seznama in neobhodne korake za pripravo metodologije in prevajanje tistih delov seznama, ki bodo vključeni v enotni splošni geslovnik za sistem COBISS.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 2000
/
Share This