Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi

Predstavljeni so vtisi s predkonference na temo Prihodnost kontrole serijskih publikacij: implementacija formata MARC 21 za podatke o zalogi in letne konference ALA 2001. Poudarek je na prikazu standardov, ki urejajo to področje, ter opisu problematike in načrtov pri implementaciji teh standardov v segmente za kontrolo serijskih publikacij v svetu uveljavljenih knjižničnih sistemov.

Konferenca Providing Access Through Co-operation

Med 1. in 5. oktobrom 2001 smo se tudi sodelavci IZUM-a udeležili mednarodne konference Providing access through Cooperation, ki jo je organiziral NUK v sodelovanju s sekcijo IFLE Interlending and Document Supply (već kot 143 udeležencev iz 30 držav).

Namestitev programske opreme COBISS v ZR Jugoslaviji

V septembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrževanju programske opreme COBISS namestili nove verzije programske opreme COBISS v srbski nacionalni knjižnici (Narodna biblioteka Srbije – NBS) v Beogradu in v univerzitetni knjižnici (Univerzitetskabiblioteka “Svetozar Marković” – UBSM), prav tako v Beogradu.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: