H. Woodward and L. Estelle: Digital Information – Order or anarchy?

H. Woodward and L. Estelle: Digital Information – Order or anarchy?

Urednici Hazel Woodward in Lorraine Estelle (obe iz britanske JISC) sta v knjigi Digital information: Order or anarchy, ki je izšla leta 2010 v Londonu pri založbi Facet Publishing, zbrali prispevke različnih avtorjev, ki so odgovorili na vprašanje o tem, ali se bo sedanji relativno urejeni sistem znanstvenih komunikacij obdržal tudi v prihodnosti, ali pa se bo zgodilo, da bo tehnološki napredek povzročil njegov razpad in prevlado anarhije.
...
“Standardi” za visokošolske knjižnice

“Standardi” za visokošolske knjižnice

Ko govorimo o potrebi po standardizaciji delovanja visokošolskih knjižnic, želimo v prvi vrsti izpostaviti njen pomen v procesih zagotavljanja kakovosti visokošolske pedagoške in znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
...
COBISS v virtualnem okolju

COBISS v virtualnem okolju

Javni servisi sistema COBISS tečejo na farmi strežnikov z različnimi operacijskimi sistemi in med seboj komunicirajo preko standardnih protokolov.
...
Online izposoja na bibliobusih – ocena možnosti

Online izposoja na bibliobusih – ocena možnosti

Poročilo raziskave o možnostih mobilnega omrežnega povezovanja na postajališčih bibliobusov po Sloveniji ob uporabi programske opreme COBISS/Connect, V3, in COBISS3/Izposoja, kaže na možnost uporabe obeh.
...
Share This