Podsticanje čitanja kao zajednička zadaća biblioteka, vrtića i porodice

PDF

Podsticanje čitanja i razvoja rane pismenosti kao kompetencije značajne za cjeloživotno učenje, uspjeh u obrazovanju i životu u savremenom društvu, posljednjih godina postaje sve značajnija tema među stručnjacima i znanstvenicima raznih profila. Počinje se uviđati da je riječ o složenoj pedagoško-psihološkoj aktivnosti koja, ukoliko se želi djelovati uspješno i učinkovito, zahtijeva odgovarajuće kompetencije od izvođača i kreatora, ali i razvijanje primjerenih programa za tu svrhu. Biblioteke svijeta prepoznaju djecu kao posebnu korisničku skupinu za koju je potrebno razvijati posebne usluge i programe, nastojeći ispuniti potrebe i interese djece i njihovih obitelji. Takav pristup u Bosni i Hercegovini još uvijek je novina, te je u svrhu promidžbe tih ideja i pokretanja odgovarajućih aktivnosti, provedeno istraživanje u narodnim i školskim bibliotekama Zeničko-dobojskog kantona i analizirani mogući načini odgovaranja na nove zadaće bibliotekara i drugih stručnjaka koji se bave odgojem djece. Razvijen je model podsticanja čitanja kod djece i ponuđene smjernice za strateško djelovanje prema uvođenju pozitivnih promjena. Nastoji se istaknuti važnost međusobne saradnje i koordiniranog rada svih bitnih faktora u tome procesu. U ovom članku izdvojene su samo neke najvažnije spoznaje iz autoričine knjige "Podsticanje djece na čitanje u biblioteci, vrtiću i porodici".

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1103076
30. 9. 2011
/
Share This