Razvoj splošnega geslovnika COBISS.SI

Projekt Splošni geslovnik COBISS.SI (SGC) traja že od leta 2000. Pri njem sodelujejo Institut informacijskih znanosti (IZUM) in šest osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC-ev).

Avstrijsko poročilo

Poročilo o avtomatizaciji avstrijskih knjižnic zajema povezovanje v okviru OBV.SG, konzorcij za nabavo e-gradiva, digitalizacijo knjižničnega gradiva, trajno arhiviranje, povezovanje institucij KAM (knjižnice, arhivi, muzeji).