Nije samo po sebi razumljivo da imamo COBISS i SICRIS

Christina Tovoté, poznata bibliotekarka sa univerziteta u Stockholmu, nakon posete nekim slovenačkim bibliotekama ujesen 1998. godine, u svom članku u časopisu Biblioteksbladet napisala je: “COBISS – slovenačka virtuelna biblioteka – nešto na čemu možemo pozavideti, toj državi jedva nešto većoj od Smalanda (pokrajina na jugu Švedske).

Pozdravni nagovor

Začenjam konferenco COBISS 2009, ki nosi prestižno oznako “ministrska”, saj sta jo v svoj program sprejeli dve slovenski ministrstvi: Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za kulturo, kar štejem kot pomembno priznanje našemu inštitutu.

Konferenca COBISS 2009

Dvodnevna konferenca COBISS 2009 bo po dogovoru s soorganizatorji – Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve – nosila oznako “ministrska konferenca”.

Percepcija COBISS-a

Letos bo minilo 25 let od začetkov avtomatizacije knjižnic v Sloveniji, ki jo simbolizira COBISS – kooperativni online bibliografski sistem in servisi.

Pozdravni nagovor

Letošnja konferenca ima še poseben pomen, saj z njo proslavljamo 20-letnico delovanja COBISS-a. Sredi osemdesetih let, ko smo se polni navdušenja podajali v vsakovrstne informacijske projekte, si je bilo težko predstavljati, kaj bo nastalo iz knjižnične informatike.

Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

Predstavljena je metodologija vodenja bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. Za enolično identifikacijo raziskovalcev se uporablja šifrant raziskovalcev, preko katerega so vzpostavljene povezave z uradnimi evidencami izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS ter z informacijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: