Povezovanje sistemov: SICRIS – COBISS.SI – Web of Science

PDF

Z novo verzijo spletnih bibliografij (V3.5) je pri bibliografskih enotah, za katere je ugotovljeno, da so vključene v Web of Science (WoS), dodana povezava do pripadajočega zapisa v WoS-u, izpisani pa so tudi podatki o citiranosti. Na ta način je uporabnikom sistema SICRIS omogočen direkten dostop do podatkov v WoS za članke posameznih raziskovalcev preko njihovih bibliografij. Prispevek opisuje način povezovanja sistemov SICRIS, COBIB.SI in WoS in podrobneje opisuje rezultate inicialnega povezovanja sistemov COBISS.SI in WoS.

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0604230
31. 12. 2006
/
Share This