Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

PDF

Predstavljena je metodologija vodenja bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. Za enolično identifikacijo raziskovalcev se uporablja šifrant raziskovalcev, preko katerega so vzpostavljene povezave z uradnimi evidencami izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS ter z informacijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS). Bibliografski zapisi za bibliografije raziskovalcev se kreirajo v procesu vzajemne katalogizacije, za klasifikacijo bibliografskih enot pa je obvezna uporaba enotne tipologije dokumentov/del. Pri tem se izvaja programska kontrola pravilnosti razvrstitve glede na formalne kriterije. Ustreznost razvrstitve znanstvenih publikacij po vsebinskih kriterijih verificirajo OSIC-i po znanstvenih vedah. Bibliografije raziskovalcev se generirajo iz bibliografskih zapisov v bazi podatkov COBIB.SI. Kategorizacijo bibliografskih enot glede na njihov pomen določajo merila institucije, ki vrednotijo uspešnost raziskovalcev, in so različna za ARRS in za univerze.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504262
31. 12. 2005
/
Share This