Avtomatizacija knjižnic v Makedoniji

PDF

Poleg Nacionalne in univerzitetne knjižnice sv. Klimenta Ohridskega (NUB) obstaja v Makedoniji mreža okrog 200 knjižnic. Prvi začetki avtomatizacije knjižnic segajo v leto 1977, resne korake pa predstavlja vključitev v projekt Sistem znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije in knjižnično- dokumentacijski informacijski sistem (SNTIJ/BIS), ki pa je leta 1991 razpadel. Sodelovanje z IZUM-om je bilo obnovljeno leta 1996, leta 2002 pa je bila vzpostavljena vzajemna katalogizacija COBIB.MK. Pomembno je leto 2004, ko je Ministrstvo za kulturo omogočilo prvo fazo Projekta za avtomatizacijo javnih knjižnic vzhodne in zahodne regije Makedonije. Z IZUM-om je bila podpisana pogodba o COBISS.MK in pri NUB je bil formiran Center Virtualne knjižnice Makedonije (Center VBM). Programsko opremo COBISS uporablja 21 knjižnic. Problem so nezadovoljive povezave, ker MARNET nima ustrezne finančne podpore. Pomanjkljiva je strojna oprema. Potrebni so dodatni napori za strokovno usposabljanje knjižničarjev.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504235
31. 12. 2005
/
Share This