Nabor dimenzij za opredelitev kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih

PDF

Za potrebe izvajanja analiz kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih smo oblikovali nabor dimenzij, s katerimi kvalitativno opišemo, kakšne podatke želimo v zapisih. Nabor smo oblikovali z metodo pregleda literature in tipologije napak, izdelane z analizo priporočil v okviru spremljanja kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov dnevne produkcije v COBIB.SI v letu 2017. Končni nabor obsega 11 različnih dimenzij in zajema različne podatkovne zahteve v okviru naslednjih dveh osnovnih kategorij dimenzij: kakovost vrednosti podatka in kakovost reprezentacije (oblike) podatka. Na podlagi teh smo podali opredelitev kakovosti podatka v bibliografskih in normativnih zapisih. Izdelava nabora dimenzij je pokazala nekatere terminološke ovire strokovnih izrazov. Ustreznost nabora dimenzij je treba preveriti z analizami, kjer se bodo oblikovale tudi mere in metode merjenja ter izhodišča vrednotenja kakovosti podatkov.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1812002
31. 12. 2018
/
Share This