Biblioteka Miroslava Premrua među posebnim bibliotekama u Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” u Beogradu

PDF

Univerzitetska biblioteka je po preseljenju u novu zgradu dobijala brojne poklone. Te 1926. godine primljena je i prva posebna biblioteka, Petra Budmanija. Danas u fondu Univerzitetske biblioteke čuvamo 26 takvih zbirki. Većina posebnih biblioteka čuva dela izuzetne kulturne, literarne i estetske vrednosti. Među njima je veoma cenjena biblioteka Miroslava Premrua. Zajedno sa drugim delom zbirke Miroslava Premrua, koji se čuva u Narodnom muzeju u Ljubljani, njegova biblioteka zaslužuje daleko bolju prezentaciju u javnosti od one koju ima danas. U radu smo obradili i opšti pristup prezentaciji posebnih biblioteka u elektronskom, multimedijskom okruženju. Primer prezentacije biblioteke Isidore Sekulić sa odgovarajućom kombinacijom fizičke, kataloške i digitalne prezentacije, najbolji je primer takvog uspešnog pristupa.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0804184
31. 12. 2008
/
Share This