Iskalniki in iskanja na svetovnem spletu

PDF

Pri iskanju na svetovnem spletu in internetu smo lahko dokaj neuspešni, če uporabljamo napačne iskalne pripomočke in če teh ne obvladamo dovolj. Situacija se precej spremeni, če imamo osnovna znanja, ki omogočajo izbiro nam primernih iskalnih pripomočkov in ustreznejšo uporabo le-teh. Prispevek podaja tiste značilnosti iz sveta iskalnikov in iskanja, ki omogočajo uporabniku bolj uspešno iskanje z manj napora. Primeri iskanj kažejo, da smo lahko pri iskanju uspešnejši kot sicer, opozarjajo pa tudi na mnoge pasti, ki lahko uspešnost iskanja precej zmanjšajo, če nanje nismo pozorni.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 9. 2000
/
Share This