Kakovost bibliografskih zapisov v COBIB-u

PDF

Knjižnični katalogi uporabnikom omogočajo iskanje knjižničnega gradiva na različne načine. Pogoj za uspešno in učinkovito iskanje je, da so bibliografski in normativni zapisi izdelani v skladu s katalogizacijskim pravilnikom, da so zapisi popolni in natančni. To pomeni, da so katalogizatorji odgovorni za ustrezno kakovost zapisov in da je treba to kakovost redno preverjati. Rezultati preverjanja kakovosti bibliografskih zapisov v COBIB-u, ki poteka od leta 2005 v IZUM-u in NUK-u, kažejo, da je število zapisov z napakami precej večje kot število zapisov brez napak. Predstavljene so tri podobne raziskave, ki so bile izvedene na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete leta 2010 in 2011. Opisana je tudi raziskava o uporabi enotnega naslova v COBIB-u in CROLIST-u.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1201011
31. 3. 2012
/
Share This