Konferenca IFLA 2012

Konferenca IFLA 2012 z naslovom Libraries create now! Inspiring … surprising … empowering je potekala v Helsinkih od 11. do 17. avgusta 2012.

Posvetovanje Knjižničar v akciji

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) je organizirala posvetovanje Knjižničar v akciji, ki je predstavljalo 12. strokovno posvetovanje Sekcije za splošne knjižnice in 17. strokovno posvetovanje Sekcije za potujoče knjižnice.

IZUM v UNESCU

Ob Svetovnem dnevu OZN 24. oktobra 2012 je bila v veliki dvorani Instituta informacijskih znanosti slovesnost, na kateri je bil IZUM razglašen za Unescov center II. kategorije, s čimer je pridobil naslov “IZUM – Regionalni center za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti”.

PICA – OCLC EMEA

Pred poldrugim desetletjem sem si ob obisku PICE v Leidnu zabeležil njihovo vizijo razvoja, ki je kar precej vplivala na naše predstave o prihodnosti: takrat je bila PICA odločena utrjevati svojo neodvisno pozicijo in aktivno posegati v nacionalno diskusijo o strategiji in politiki nizozemskega knjižničnega in informacijskega sektorja.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: