Knjižničarji in upravljanje znanja

PDF

Velike spremembe v knjižničarstvu, ki so jih sprožile velike spremembe v pričakovanjih, demografskih značilnostih in izobraževalnih potrebah uporabnikov knjižnic, spreminjajoče se pojmovanje vrednosti in pomembnosti informacij skupaj z novimi, naprednimi tehnologijami, ki jih uporabljajo v knjižnicah, dramatično in nezadržno spreminjajo tudi vlogo knjižničarjev. Pomembnost intelektualnega kapitala v organizacijah vse bolj narašča. Digitalne knjižnične zbirke, virtualna skladišča podatkov, virtualne knjižnice se zelo hitro širijo za podporo učenju in za zadovoljevanje potreb tudi najzahtevnejših uporabnikov.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0212002
30. 6. 2002
/
Share This