Knjižnice med Gutenbergom in Gatesom: Vloga znanstvenih knjižnic v novo nastajajoči medijski krajini

PDF

Knjižnice doživljajo spremembe skozi vso zgodovino in so danes ob imenih Gates in Joy na podobni prelomnici, kot jo je poosebljal Gutenberg. EU se zaveda globine potekajoče preobrazbe in jo podpira z različnimi političnimi dokumenti, med katere sodijo tudi Smernice za knjižnično zakonodajo in politiko, ki jih podrobno navajamo. Smernice se nanašajo na prost dostop do informacij, na vlogo knjižnic v nacionalni informacijski politiki, na naloge knjižnic v industriji znanja in na varovanje pisne dediščine. Prikazani so ukrepi avstrijskega knjižničarstva ob soočenju z novo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0234074
31. 12. 2002
/
Share This