Vzajemna katalogizacija v okolju dveh pisav

PDF

COBISS je sinonim za avtonomne knjižnične informacijske sisteme, ki se v Sloveniji in državah jugozahodnega Balkana uporabljajo že več kot dvajset let. S ciljem hitrejšega pretoka bibliografskih zapisov v regiji so te države leta 2003 podpisale sporazum o vzpostavitvi mreže COBISS.Net. Območje, kjer deluje COBISS.Net, je na zemljevidu evropskih jezikov znano po številnih starih avtohtonih in novih jezikih ter tudi po uporabi dveh pisav. V programski opremi COBISS poznamo različne postopke za uporabo cirilice oz. za hkratno uporabo latinice in cirilice. Tehnološke rešitve so se skozi generacije programske opreme COBISS spremenile, postale so kompleksnejše in bolj standardizirane, pri tem pa tudi bolj praktične za uporabo v knjižnicah in bližje pričakovanjem končnih uporabnikov.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/oz1402064
31. 12. 2014
/
Share This