Netgeneracija in prihodnost knjižnic

PDF

Netgeneracija, rojena po letu 1982, je nasledila predhodne tipične generacije (generacijo X, povojno generacijo, starejšo generacijo) in se od njih razlikuje po tem, da raste skupaj z osebnimi računalniki in internetom. V povezavi z IKT je razvila drugačne navade in “nadbesedilno pamet”. Njihov odnos do tehnologije je organski in jo jemljejo kot normalno sestavino življenjskega okolja. “Infosfera” je za njih nedeljiva in globalna ter ne pristajajo več na ločena informacijska okolja šole, knjižnice, zabave ... Dominantne institucije se izogibajo soočenju z drugačnostjo netgeneracije. To še posebej velja za šolo, zato se vse več ljudi poslužuje novih načinov učenja, ki jih omogoča splet. Če šolstvo ne bo sprejelo bistveno spremenjenega socialno-tehnološkega konteksta netgeneracije, se knjižnice ne smejo ravnati po njegovem zgledu, ampak se morajo postaviti na stran netgeneracije. V povračilo bodo dobile močnega zagovornika inovacijskih procesov v knjižničarstvu. Na tej osnovi bo netgeneracija verjetni nosilec renesanse knjižnic v prihodnjem obdobju.

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504287
31. 12. 2005
/
Share This