Obveščevalna knjižnica v obveščevalnem živčnem sistemu Slovenije?

PDF

Čeprav je obveščenost od nekdaj ključna za človekovo preživetje, je s silnim porastom informacijske dejavnosti stopila povsem v ospredje in lahko utemeljeno govorimo o obveščevalni revoluciji. Nekateri obveščevalno dejavnost še vedno zožujejo na vohunjenje, čeprav je danes glavno vprašanje, kako se znajti med javno dostopnimi informacijami, saj tajne informacije predstavljajo le slab odstotek obveščevalnega gradiva. Knjižničarstvo je razvilo največ orodij za upravljanje informacij in znanja, zato se mora z obveščevalnimi knjižnicami postaviti v aktivno vlogo v odnosu do uporabnikov. Obveščevalna knjižnica bo odločilna tudi za uspešen razvoj Slovenije, ker je svet pač razdeljen na obveščevalno bogate in obveščevalno revne države. Članek je zapis predavanja na konferenci COBISS 1997 v Mariboru in ga objavljamo v spomin na lani preminulega avtorja.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0503124
30. 9. 2005
/
Share This