Prispevek prof. dr. Boža Težaka k utemeljitvi izobraževanja informacijskih strokovnjakov s posebnim ozirom na izobraževanje bibliotekarjev

PDF

Dva elementa sta, o katerih se razpravlja v odnosu do pomena in vloge dr. Boža Težaka, in sicer utemeljitev rednega izobraževanja informacijskih strokovnjakov, zlasti bibliotekarjev, in prispevek Boža Težaka k razvoju bibliotekarstva kot informacijske discipline. Namen je pokazati in ovrednotiti prispevek, ki je z ustanovitvijo podiplomskega študija dokumentacije, bibliotekarstva in informacijskih znanosti zagotovil znanstveno -učno jedro, ki je lahko sprožilo in razvilo dodiplomski študij in znanstvenoraziskovalno delo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 9. 1998
/
Share This