Regionalni vidiki informacijsko-storitvene infrastrukture za zagotavljanje preglednosti raziskovalnih informacij

PDF

Informacijsko infrastrukturo v prispevku obravnavamo kot ustaljen osnovni pogoj pridobivanja dodane vrednosti v smislu učinkovitega dostopa do informacij javnega značaja. Storitve informacijske družbe so tipični primer infrastrukturne dejavnosti, ki to postanejo v trenutku, kadar jih neko okolje vzpostavi kot konvencijo ali normo. V nadaljevanju prispevka razgradimo potrebo po transparentnosti dostopa do znanstvenih informacij ter preko tega argumentiramo potrebo po obravnavi javnega segmenta knjižničnih in bibliografskih sistemov kot ključnega vira informacij javnega značaja. Na konkretnem primeru pokažemo, katere štiri aktivnosti je treba izvesti za doseganje učinkovitega, integralnega in kooperativnega pristopa za uporabo tovrstnih sistemov na geopolitično zaokroženem področju držav Srednjeevropske pobude (CEI).

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504267
31. 12. 2005
/
Share This