Slovenska kulturna in zgodovinska izkušnja za informacijsko družbo

PDF

Zgodovina kulture je svojevrstna anticipacija prihodnje informacijske družbe, iz česar izhaja, da ni verjeten nenaden revolucionaren skok v novo civilizacijo, kar je zgolj jalova želja zaostankarjev. In-formiranje Slovencev se je pričelo z Brižinskimi spomeniki, se nadaljevalo z množico naših rojakov na srednjeveških univerzah, s standardizacijo slovenskega knjižnega jezika od protestantizma naprej, z enciklopedistiko od Valvazorja dalje, z arhitekturo, žurnalizmom, znanostjo, praktičnimi strokami in kulturnimi ustanovami. K temu sodi tudi dovolj zgodnja uvedba telegrafa (1849), fotografije (1843), radia (1928) in televizije (1957). Ne le informacijski fond, ki se je sistematično nabiral v zadnjega pol tisočletja, temveč tudi instrumentarij zgodovinskih in drugih odločanj, govori o naši kvalificiranosti za informacijsko družbo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0234064
31. 12. 2002
/
Share This