Splošne knjižnice kot javni komunikacijskoinformacijski servisi

PDF

V prispevku je avtorica poskušala podati kratek pregled osnovnih zahtev in možnosti, ki predstavljajo izziv v delovanju sodobnih knjižnic. Razvoj informacijske družbe in informatizacija marsikatere človeške dejavnosti sta pospešila preobrazbo knjižnic v javne komunikacijsko-informacijske servise. Ob možnih smereh preobrazbe knjižnic je predstavljen tudi kratek vpogled v knjižničarski sistem Makedonije.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504297
31. 12. 2005
/
Share This