Splošni slovenski geslovnik

PDF

Podana je ocena Splošnega slovenskega geslovnika (2002), ki ga je izdala Narodna in univerzitetna knjižnica. Analiza geslovnika je bila narejena v luči posameznih načel, kot so podana v Iflinih načelih za predmetno označevanje (Principles Underlying Subject Heading Languages (SHLs)). Izpolnjevanje teh načel predstavlja primerno osnovo pri zagotavljanju doslednega dostopa do vsebine tudi z vidika predmetnega označevanja v okolju vzajemne katalogizacije. Nekatere glavne pomanjkljivosti geslovnika, ki smo jih ugotovili z analizo, so: nedomišljena skladnja in skladenjska pravila, neizdelan in za uporabnika kataloga neustrezen sistem semantičnih odnosov, pomanjkljiv nadzor nad sinonimi ter homonimi itd. Geslovnik kot tak ne zagotavlja nadzora nad enoličnostjo predmetnih oznak kakor tudi ne doslednosti pri vsebinski obdelavi. Vse to pa je predvsem posledica slabo zastavljenega in nekonsistentnega metodološkega pristopa pri izgradnji splošnega kontroliranega slovarja.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0234087
31. 12. 2002
/
Share This