Stanje avtomatizacij knjižnic v Črni Gori

PDF

Do leta 1992 so bile nekatere črnogorske knjižnice vključene v knjižnični informacijski sistem Zveznega komiteja za znanost, tehnologijo in informatiko, ki ga je gradil IZUM. Kasneje sta Centralna narodna knjižnica Đurđe Crnojević s funkcijo nacionalke in Univerzitetna knjižnica v Podgorici uporabljali programsko opremo COBISS. Od leta 2000 potekajo aktivnosti avtomatizacije po Projektu povezovanja v sistem COBISS, o čemer je bila leta 2001 podpisana pogodba z IZUM-om. Določena je dinamika realizacije projekta Virtualna knjižnica Črne gore in decembra 2001 je bil vzpostavljen tudi vzajemni katalog COBIB.CG, v katerem je okoli 50.000 zapisov. Predvideno je formiranje COBISS centra Črne gore. Intenzivno poteka strokovno izobraževanje knjižničarjev za delo v sistemu COBISS.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504230
31. 12. 2005
/
Share This