Stanje avtomatizacije knjižničnega poslovanja v Češki republiki

PDF

Leta 2004 je češka vlada sprejela Koncept uvajanja interneta v knjižnice in v tem letu je imelo dostop do interneta 2.121 knjižnic, brez dostopa pa je bilo 3.864 knjižnic. Od leta 2000 teče program Knjižnične javne informacijske službe, ki je bistven za avtomatizacijo čeških knjižnic. Nacionalna knjižnica od leta 1995 uporablja sistem Aleph ter mednarodne standarde AACR2, UNIMARC in zdaj MARC 21. Odločitev za UNIMARC leta 1994 na priporočilo Ifle se je izkazala kot napačna. Na teh podlagah je avtomatizirana izposoja, medknjižnična izposoja in nabava. Vzajemna katalogizacija se je začela 1. junija 2005 s pomočjo orodja Aleph Cluster. Češki centralni katalog obstaja že od leta 1995 in sedaj deluje v sistemu Aleph 500, v njem je 2.218.479 zapisov. V čeških knjižnicah potekata dva velika programa digitalizacije – Memoria in Kramerius – ob tem pa še več manjših in specializiranih. Vrsta odprtih projektov je namenjena izboljšanju online dostopa do knjižničnega gradiva. Knjižnice uporabljajo zelo različno programsko opremo za avtomatizacijo svojega poslovanja, pri čemer prevladuje domača oprema.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504219
31. 12. 2005
/
Share This