Težak o resnici in samozavedanju znanosti

PDF

Težakov prvi obsežnejši članek "O resnici v naravoslovnih vedah ", objavljen v časopisu Nova Evropa takoj po diplomi leta 1931, izraza značilnosti univerzitetne atmosfere v Zagrebu, ki je bila tedaj pod vplivom dunajskega kroga in je prispevala tudi k dvema Nobelovima nagradama (Prelog, Ružička). Sam se je usmeril na področje znanstvenih informacij in komuniciranja, kar za kemike po svetu ni redkost, ter na vidike družbenega vplivanja znanosti. V tem je ostal zvest svojim mladostnim raziskovalnim vrednostim in usmeritvam.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 9. 1998
/
Share This