Toward an assessment of Božo Težak’s contribution to the development of information science (1)

PDF

Kljub temu da so številna dela Boža Težaka v obdobju od 1958. do 1980. leta in literatura o njem kot informacijskem znanstveniku napisana v angleškem jeziku, tako da lingvistične bariere ni, je kot utemeljitelj informacijske znanosti (informatologije) na Hrvaškem bil do sedaj znan samo lokalno. Članek naj bi bil podlaga za oceno prispevka Boža Težaka k razvoju informacijske znanosti v svetovnih razmerjih.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 6. 2000
/
Share This