Trendi izobraževanja za delo v informacijskih dejavnostih

PDF

Skladno s spreminjanjem knjižnične dejavnosti v knjižnično-informacijsko dejavnost se na knjižničarskih šolah združuje tradicionalno bibliotekarsko izobraževanje z novimi informacijskimi vsebinami. Naloga knjižničarskih šol je izobraževanje knjižničarjev, naloga zaposlovalcev pa njihovo usposabljanje. Oboje povezuje profesija. V Sloveniji vstop v knjižničarsko profesijo ni jasno reguliran. V zgodovini knjižničarstva so vedno razlikovali med profesionalnim delom in rutinskim delom v knjižnicah, standarde o tem pa so sooblikovala strokovna združenja. V zadnjem obdobju se študijski programi hitro spreminjajo, še posebej pod vplivom Bolonjske deklaracije. Izoblikovala so se naslednja osnovna področja usposobljenosti knjižničarjev: digitalizacija kulturne dediščine, informacijska pismenost, iskanje informacij, informacijska družba, upravljanje z znanjem, organizacija znanja, knjižnice v kulturnem okolju, zgodovina knjižnic, posredovanje kulture v Evropi, knjižničarska praksa, upravljanje knjižnic. Nenehni izzivi in zahteve po specifičnih vrstah znanja silijo knjižničarske šole, da se hitro prilagajajo razvoju. Pri tem je pomembno vključevanje praktikov v izobraževalni proces, kakovostna delovna praksa študentov in učinkovito raziskovalno delo. Brez dvoma knjižnice nadaljujejo s svojim poslanstvom in ne izumirajo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0904159
31. 12. 2009
Share This