Bibliografski zapisi v spletnem okolju: poročilo o raziskavi RIN

Knjižnični katalogi so stari toliko kot prve zbirke knjig ali njihovih predhodnic v najrazličnejših oblikah in na najrazličnejših materialih. Veliko stoletij, pravzaprav tisočletij so nastajali podatki o podatkih (zbirkah gradiva) z namenom, da potencialnim uporabnikom omogočijo pregled nad podatki ter na določen način tudi popularizirajo uporabo katalogov.

Vspostavljen sistem vzajemne katalogizacije v Črni Gori

V decembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrzevanju programske opreme COBISS2 vzpostavili vzajemno bazo COBISS.CG in namestili nove verzije programske opreme COBISS2 v nacionalni knjiznici v Cetinju (Centralna narodna biblioteka “Burde Cmojevic” – CNBCT) in v univerzitetni knjiznici v Podgorici (Uoiverzitetska biblioteka Podgorica – UBPG).

Vzpostavljen sistem vzajemne katalogizacije v Makedoniji

V decembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrzevanju programske opreme COBISS2 vzpostavili vzajemno bazo podatkov COBISS.MK in namestili nove verzije programske opreme COBISS2 v nacionalni in univerzitetni knjiznici v Skopju (Narodna i univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski” – NUBSK), v maticni in univerzitetni knjiznici v Bitoli (Maticna i univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski” – UBBIT) in na naravoslovno- -matematicni fakulteti v Skopju (Prirodno-matematicki fakultet – PMFSK).

Konferenca Providing Access Through Co-operation

Med 1. in 5. oktobrom 2001 smo se tudi sodelavci IZUM-a udeležili mednarodne konference Providing access through Cooperation, ki jo je organiziral NUK v sodelovanju s sekcijo IFLE Interlending and Document Supply (već kot 143 udeležencev iz 30 držav).

Namestitev programske opreme COBISS v ZR Jugoslaviji

V septembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrževanju programske opreme COBISS namestili nove verzije programske opreme COBISS v srbski nacionalni knjižnici (Narodna biblioteka Srbije – NBS) v Beogradu in v univerzitetni knjižnici (Univerzitetskabiblioteka “Svetozar Marković” – UBSM), prav tako v Beogradu.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: