Baza podatkov AALIB

Vodič po knjižnicah Alpe-Jadran je nastal na pobudo rektorske konference Alpe-Jadran v poznih osemdesetih letih. Sprva je bil izdan v knjižni obliki, zaradi potrebe po ažurnih podatkih pa je bil preoblikovan v elektronsko obliko (AALIB, V2.0).

Namestitev programske opreme v Jugoslaviji

V dveh jugoslovanskih ustanovah (Biblioteka Matice srpske – BMS in Jugoslovanski bibliografski institut – YUBIN) so se tudi po razpadu nekdanje Jugoslavije odločili, da bodo se naprej uporabljali programsko opremo in druge storitve sistema COBISS.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: