Problemi pri povezovanju bibliografskih omrežij

Vzporedni (hkratni) dostop do več bibliografskih baz podatkov ali omrežij naj bi omogočal predvsem naslednje: 1. Hkratno iskanje in prikaz rezultatov za končnega uporabnika na skupnem iskalnem vmesniku; mogoč prikaz dvojnih zapisov ločeno ali skupaj. 2. Čim večjo ekonomičnost ponovne uporabe že obstoječih podatkov za namene lastnega katalogiziranja, ki ga izvaja katalogizator knjižnice.

Konferenca COBISS 1997

Na začetek sodi ugotovitev, da je bila konferenca rekordno obiskana in da je bila deležna tudi prispevkov treh najvidnejših svetovnih strokovnjakov s področja
informacijskih znanosti.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: