Ažuriranje zapisov v VIAF in priporočila za kakovostnejši prikaz slovenskih normativnih zapisov v VIAF

PDF

V prispevku so opisani ažuriranje slovenskih normativnih zapisov v VIAF, vpis identifikatorjev v bazo podatkov CONOR.SI in njihov prikaz v COBISS+. Pri večini normativnih zapisov je ažuriranje v VIAF potekalo odlično, le pri nekaj zapisih za osebna imena so se pri združevanju v skupke pojavile napake, ki smo jih uvrstili v štiri skupine in jih primerjali s tipičnimi problemi pri vpisu, opisanimi v dokumentu VIAF Guidelines. Na osnovi vpisa zapisov v VIAF in analize napačnih povezav smo oblikovali splošna priporočila za kreiranje normativnih zapisov za osebna imena, da bi bilo pri vpisu in ažuriranju zapisov v VIAF v prihodnosti čim manj napak, ki nastanejo v normativni bazi podatkov CONOR.SI pri katalogizaciji. Opisana so tudi priporočila za ravnanje z normativnimi zapisi, ki so že bili poslani v VIAF. Namen prispevka je tudi ozaveščanje katalogizatorjev o pomenu normativne kontrole na globalnem nivoju in poudarjanje, da njihov intelektualni prispevek pri tem ni zanemarljiv.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025005
19. 6. 2020
2025005
Share This