XML – nov jezik na svetovnem spletu

PDF

XML (eXtensible Markup Language) je enostaven, fleksibilen tekstovni format, ki temelji na SGML-ju (ISO 8879). Razvil ga je World Wide Web Consortium (W3C) z namenom, da pokrije široko področje elektronskega založništva. Pomembna vloga XML-ja pa je tudi v množični izmenjavi različnih podatkov v svetovnem spletu. Članek opisuje XML in nakazuje njegovo možno uporabo na različnih področjih.

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 6. 1999
/
Share This