Mag. Majda Potrata

Majda Potrata – magistrica slovenske književnosti je že drugi mandat državnozborska poslanka, posebej razpoznavna po svojem delovanju v telesih, ki obravnavajo kulturo, lokalno samoupravo, enake možnosti in evropske zadeve.

Sestanki ISO TC46

V dneh med 25. in 29. 10. 2004 so se v Washingtonu odvijali sestanki tehničnega odbora ISO TC46, ki pokriva standardizacijo v povezavi s knjižnicami, informacijsko dokumentacijskimi
centri, arhivi, informacijsko znanostjo in založništvom.

Sodelovanje med knjižnicami

Knjižnice po tradiciji dobro sodelujejo. Kljub vsem geografskim in političnim mejam in kljub odstopanjem posamičnih institucij knjižničarji neprestano načrtujejo in razvijajo bistvene standarde, norme in pravila, ki jih potem tudi upoštevajo.

Katalogizacijska pravila na Hrvaškem

Katalogizacijska praksa v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu je zmeraj temeljila na znanih in priznanih pravilih za katalogiziranje, če omenimo le Pravila za popisovanje (z označenimi členi Pruskih inštrukcij in deloma drugih pravil) iz leta 1930, ki jih je za uporabo v Narodni knjižnici prilagodila Eva Verona.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: