Problemi pri povezovanju bibliografskih omrežij

Vzporedni (hkratni) dostop do več bibliografskih baz podatkov ali omrežij naj bi omogočal predvsem naslednje: 1. Hkratno iskanje in prikaz rezultatov za končnega uporabnika na skupnem iskalnem vmesniku; mogoč prikaz dvojnih zapisov ločeno ali skupaj. 2. Čim večjo ekonomičnost ponovne uporabe že obstoječih podatkov za namene lastnega katalogiziranja, ki ga izvaja katalogizator knjižnice.

Seminar ELAG 2004

Gordana Popović-Bošković in Apolonija Marolt Zupan sva se udeležili seminarja ELAG 2004 (European Library Automation Group) (http://www.elag2004.no), ki je potekal od 9. do 11. junija v Trondheimu.

8. mednarodno posvetovanje ISKO

Od 13. do 16. julija 2004 je v Londonu potekala osma mednarodna konferenca ISKO na temo Organizacije znanja in globalne informacijske družbe, ki jo je priredilo Mednarodno združenje za organizacijo znanja (International Society for Knowledge Organization).

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: