Obzornik zdravstvene nege: spletna metrika 2009−2013

PDF

Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije so se pojavili članki v elektronski obliki. Tudi Obzornik zdravstvene nege je pridobil še en medij za prenos informacij in v članku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo analizirali spletno vedenje uporabnikov in merili obiskanost spletne strani revije. V opazovanem štiriletnem obdobju 2009−2013 smo zabeležili 94.903 obiskov, od tega 51.692 edinstvenih obiskovalcev, ki v večini prihajajo iz Slovenije, in v povprečju 50 % novih obiskovalcev. Najpogosteje iščejo po ključni besedi Obzornik zdravstvene nege; najpogosteje uporabljajo spletni brskalnik Internet Explorer, narašča pa tudi raba Firefox in Chrome; najpogostejši operacijski sistem je Windows, spletni referenti pa so iskalniki. Predstavljamo tudi 50 najpogosteje (o)gledanih letnikov in številk. S prenovo spletne strani in izgradnjo digitalnega arhiva je uredništvo Obzornika zdravstvene nege doseglo večjo branost, prepoznavnost in dostopnost objavljenih vsebin na področju zdravstvene in babiške nege. K uveljavitvi Obzornika zdravstvene nege v domačem in mednarodnem prostoru pa bodo pripomogle prostodostopne vsebine celotnih člankov od leta 1954 dalje.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1314018
31. 12. 2013
/
Share This