Proučevanje uporabe elektronskih časopisov: Stičišče informacijske znanosti in sociologije (2. del od 2 delov)

PDF

Proučevanje informacijskega ravnanja, kamor sodijo tudi študije o uporabnikih, predstavlja tudi najbolj plodno stičišče informacijske znanosti in sociologije, psihologije ter znanosti o izobraževanju. Po namenu sodijo študije o uporabnikih v informacijsko znanost, po metodah (anketa, intervju, fokusne skupine) pa v omenjene starejše družbene vede. Za uspešno izvajanje raziskav informacijskega ravnanja je potrebno poznavanje: informacijskega problema in tehnologije, metod in tehnik družbenih ved. Digitalni prostor informacijskih omrežij je oblikoval nove lastnosti (dinamičnost, interaktivnost, spremenljivost...) ter strukturo informacij (nelinearnost, hiper povezave...). Nova paradigma informacijske tehnologije se širi skozi vse socialne strukture informacijske družbe, vključno z znanostjo. Online elektronski časopisi so povzročili spremembe v ravnanju vseh udeležencev v informacijski verigi. Znanstveniki in študenti se znatno razlikujejo glede na hitrost sprejemanja, vrednotenja in uporabe elektronskih časopisov kot inovacij. Največji del znanstvene populacije si ne more več predstavljati, kako bi deloval brez elektronskih časopisov. Del znanstvenikov je še vedno trdno vezan tudi na tradicionalne časopise. Vsi pa so zaznali spremembo paradigme znanstvenega publiciranja in komuniciranja. Področje proučevanja informacijskega ravnanja lahko (odvisno od rasti tovrstnih raziskav) preraste v "informacijsko sociologijo" kot posebno subdisciplino z lastno teorijo in metodologijo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 3. 2001
/
Share This